Janina Wieczerska pochodzi z  Koźmina Wielkopolskiego, przed II wojną światową jej rodzina przeprowadziła się do Poznania. Całą wojnę spędziła u babci w Koźminie.  Po wojnie ukończyła gimnazjum we Wrocławiu, tam także zdała egzamin maturalny, po którym ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Krótko pracowała jako redaktor w wydawnictwie Ossolineum, następnie została dziennikarzem, a później sekretarzem redakcji czasopisma Odra. Cyklicznie publikowała komentarze i feletiony w prasie gdańskiej.

Literacko zadebiutowała w 1957 roku  napisanym pod pseudonimem "Paweł" . Jej debiutancką powieścią była wydana w 1965 roku książka  z roku 1950 Zawsze jakieś jutro, w której zawarła momenty wspomnieniowo - biograficzne.

Obecnie mieszka w Gdańsku.