Temat: Poetycka fotografia deszczu w wierszu Leopolda Staffa pt. "Deszcz majowy"


Cele lekcji

-przeczytasz wiersz pt. "Deszcz majowy",

- opiszesz wybraną fotografię przedstawiającą wiersz,

- wyodrębnisz obrazy poetyckie,

- rozpoznasz strofę, wers, rym,

- rozpoznasz w wierszu wyrazy naśladujące dźwięk.


Zadanko

Podręcznik strona 225 zadanie 4 (w zeszycie)