Carlo Collodi

Carlo Collodi - to pseudonim literacki, naprawdę nazywał się Carlo Lorenzini. Był Włochem, żył w latach 1826 - 1890. Pracował jako dziennikarz, zajmował się ekonomią. Czasami wcielał się w rolę satyryka i pisał utwory wyśmiewające wady ludzkie. Największą sławę przyniosły mu książki o wychowaniu dzieci oraz jedyna powieść jaką napisał dla dzieci "Pinokio. Przygody drewnianego pajaca". Została przetłumaczona na wiele języków, na jej podstawie nakręcono filmy oraz przedstawienia teatralne.

Zadania dla grup na wtorek

1. Wyobraźcie sobie, że prowadzicie wydawnictwo "Twoja książka". Przygotujcie  oryginalne okładki do książki pt. "Pinokio". Pamiętajcie, aby nie przypominały one już istniejących, gdyż Wasze wydawnictwo może być oskarżone o łamanie praw autorskich. (za zadanie można otrzymać do 10 makaroników)

2. Przygotujcie krótką prezentację swojej okładki (ciekawe wyjaśnienie celowości zastosowanych elementów 5 makaroników).

3. Wewnątrz swoich okładek zapiszcie jak najwięcej aforyzmów, które znajdziecie w książce. Co to jest aforyzm poszukajcie w słowniku języka polskiego.

Zadanie domowe DO WYBORU

1. Wybierz wydarzenie, przygodę Pinokia, którą szczególnie zapamiętałeś i uzasadnij swój wybór w kilku zdaniach.

2. Czy warto przeczytać książkę pt. "Pinokio" . Swoją wypowiedź uzasadnij w kilku zdaniach.


Temat: Turnieju dalszy ciąg. Przygody pajaca co w zabawie się zatraca


Zadanie 1

Rozwiążcie jak najszybciej krzyżówkę. Odgadnięte hasło zapiszcie zapiszcie kolorem w zeszycie. Liczy się czas, ta grupa, która pierwsza wykona zadanie będzie miała pierwszeństwo w wyborze kolejnego zadania. (5 makaroników)

Zadanie 2

Pracując z książką, ułóżcie plan wydarzeń w kolejności chronologicznej, a następnie wklejcie go do zeszytu. (10 makaroników)

Zadanie 3

Czas na zadanie indywidualne

Napisz opowiadanie o przygodzie pajacyka, do której układałeś plan wydarzeń. Zastosuj się do poniższych wskazówek.

NACOBEZU

1. Wstęp rozpocznij od nowego akapitu. Następnie przedstaw przygodę, którą opowiadasz. Możesz rozpocząć słowami:

Pinokio, bohater książki Carlo Collodiego przeżywa wiele przygód...

2. Teraz czas na rozwinięcie, znowu zastosuj akapit. Własnymi słowami opowiedz, co wydarzyło się pajacykowi. Pisz według planu, który wkleiłeś do zeszytu. Jeżeli masz zamiar zastosować dialog, pamiętaj o jego poprawnym zapisie.

3. W zakończeniu (akapit) napisz swoją opinię, czy przygoda czegoś Pinokia nauczyła, czy przypadła Ci do gustu, a może też chciałbyś przeżyć podobną.

4. Pamiętaj o rozpoczynaniu zdania wielka literą. Będę oceniała ortografię, pisownię u, ó, rz, ż, ch, h. Przy wątpliwościach zajrzyj do słownika ortograficznego. Stawiaj przecinek przed: który, że, gdy, kiedy, jeśli, jeżeli, dlatego że, ponieważ, bo.

 

Temat: Pinokio - pajac z drewna

Cele lekcji:

- określisz cechy Pinokia

- wyszukasz w tekście książki fragmenty udowadniające wypisane wcześniej cechy Pinokia.

Zadanie na dzisiaj

Macie przed sobą kawałki drewna. Dobrze się mu przyjrzyjcie, dotknijcie, postukajcie, pogłaskajcie i wypiszcie jak najwięcej jego cech. Za dobrze wykonane zadanie 8 makaroników. 

 

Drewno

Pinokio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli macie trudności z wykonaniem zadania, możecie kupić podpowiedź, za każdą podpowiedzianą cechę, trzeba zapłacić jeden makaronik.


Zadanie 2

 Teraz spróbujcie porównać cechy drewna i cechy charakteru Pinokia, zapiszcie je po drugiej stronie tabelki, nie zapomnijcie podać przykładów z książki. Za każdą poprawnie zapisaną cechę otrzymacie 2 makaroniki.

Podpowiedzi można również kupić za 1 makaronik.


Na koniec zadanie kreatywne

Wasze kawałki drewna oczekują ciekawej ozdoby. Pamiętajcie, aby Wasze pomysły były związane z książką

Kraina Zabawek

Temat: Szukamy klucza aby wydostać się z Krainy Zabawek

Kilka słów o niezwykłej krainie

Stwórzcie paszport, który będzie zawierał następujące dane:

1. Nazwa krainy.

2. Mieszkańcy.

3. Zajęcia mieszkańców.

4. Zdanie reklamujące krainę

Aby prawidłowo wykonać to zadanie, pracujcie z książką!

Na wykonanie zadania macie 15 minut, można zarobić 5 MAKARONIKÓW

Wiecie, co czeka mieszkańców Krainy Zabawek. Udowodnijcie, że nawet jak przez przypadek wpadniecie w sidła leniuchowania, to nie grożą Wam ośle uszy. Po wykonaniu poszczególnych zadań podejdźcie do tablicy i dołóżcie kolejną cześć puzzla. Gdy powstanie cały klucz, uciekajcie z tego mało ciekawego miejsca.

Zadanie 1

Popraw błędy

Nieh rzyją zabawy!

Precz  z klasuwkami!

Rahunek pamięciowy to nie dla nas!

Ortografia to pżerzytek!

Zapamiętójemy tylko to co hcemy!

Rzadna siła nie zmósi nas do naóki!

Zadanie2

Uzasadnij pisownię wyrazów:

zachmurzenie -

ukrop-

wybór-

wsuwka-

hamulec -

ból-

tatuś-

przyczyna-

kształt-

 

Zadanie 3

Podaj trzy wyrazy pokrewne do wyrazu lenistwo

Zadanie 4

Rozwiąż rebusy oraz uzupełnij dyktando - karta pracy

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Zadanie domowe

Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem, zwiedziłeś dziwną krainę. Opisz ją. W Twoim opisie musi być: - nazwa, opis mieszkańców, kim są, czym się zajmują, jakie prawa w niej obowiązują. Na koniec zachęć lub zniechęć turystów do odwiedzenia jej (środa).