Temat: Jak? Gdzie? Kiedy? - to przysłówek. Ładnie, blisko, dziś - dość słówek


Cele lekcji:

 - przypomnisz sobie wiadomości o poznanych częściach mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik),

- nauczysz się je rozróżniać,

- poznasz przysłówek, będziesz wiedział, że przysłówek to nieodmienna część mowy, odpowiada na pytania: jak?, gdzie?, kiedy?