Temat: Kto? Co? O rzeczownik pytaj!     Uczeń, Stach, gramofon, płyta!

Cele lekcji:

- poznasz odmienną część mowy - rzeczownik,

- będziesz wiedział przez co się odmienia, na jakie pytania odpowiada i co oznacza,

- będziesz umiał wskazać rzeczownik w tekście.

Wiesz, że rzeczownik odpowiada na pytanie KTO? CO?

Potrafisz powiedzieć, że rzeczownik oznacza: OSOBY, ROŚLINY, ZWIERZĘTA, RZECZY, ZJAWISKA, POJĘCIA!

Umiesz odmienić rzeczownik przez PRZYPADKI  I LICZBY!

Potrafisz określić rodzaj rzeczowników (męski TEN, żeński TA,

nijaki  TO).

Zadania – rzeczownik

 

1.      Na jakie pytania odpowiada rzeczownik i przez co  się odmienia?

 

2.      Przez co się odmienia?

 

3.      Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej rzeczownik szkoła.

 

4.      Odmień przez przypadki w liczbie mnogiej rzeczownik liczba.

 

5.      Wymień rodzaje rzeczownika.

 

6.      Określ przypadek, liczbę i  rodzaj rzeczowników:

 

- lampom

 

- szkołą

 

- psie

 

- książkę

 

- dziećmi

 

7. Podaj po dwa przykłady rzeczowników własnych i pospolitych.
8. Podaj 4 rzeczownik i nieodmienne.