Temat: Wysyłamy wiadomość do przyjaciela. Czytamy opowiadanie pt. "Obce słowa"


Cele lekcji:

 - będziesz umiał zaadresować kartkę pocztową,

- dowiesz się, kto to jest nadawca i odbiorca, (adresat)


Kryterium sukcesu

- umiesz zaadresować kartkę pocztową,

- wiesz, kto to jest nadawca oraz adresat.


 

 

 

ADRESAT - osoba, która otrzymuje list, do której list został zaadresowany

 

 

 

NADAWCA - osoba, która pisze list, wysyła do adresata,