Temat: Nasze spotkania z językiem polskim


Cele lekcji

- dowiesz się co i jak będę oceniała na naszych lekcjach,

- będziesz wiedział, które książki omówimy podczas tego roku szkolnego.


 

 

Ocenianie jest OK

 


Podczas pracy będę oceniać:

- czytanie ze zrozumieniem,

- czytanie głośne,

- recytację wierszy,

- Wasze wypowiedzi ustne,

- prace pisemne, wypracowania,

- sprawdziany ortograficzne, gramatyczne,

- prace klasowe, które podsumowują pracę na lekcji,

- aktywność i zaangażowanie na lekcji, podczas pracy w grupie,

- zadania dodatkowe.


Przed otrzymaniem oceny sumującej dokładnie będziesz wiedział, na co będę zwracała uwagę przy ocenianiu Twojej pracy.


Do tej pory byliście przyzwyczajeni do oceny opisowej, w klasie czwartej obowiązuje Was skala sześciostopniowa. 

Ocena celująca czyli (6 )- tych stopni życzę jak najwięcej

bardzo dobra ( 5 )

dobra ( 4 )

dostateczna ( 3 )

dopuszczająca ( 2 )

niedostateczna ( 1 )


Lektury, które będziemy czytać i  omawiać