Temat: Czy mężna księżna z Paryża odważy się spieniężyć przerażający mosiężny posążek bożka Swarożyca?

Cele lekcji:

 - nauczysz się, że "ż" wymienia się na G, Z, S, Ź (ZI), DZ, H,

- będziesz stosował poznaną zasadę w pisowni wyrazów z Ż wymiennym