Temat: Wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Czytamy wiersz pt. "Zoologiczny talent"

Cele lekcji:

- poznasz wiersz Igora Sikiryckiego pt. "Zoologiczny talent",

-dowiesz się, co to jest porównanie,

- będziesz umiał rozpoznać porównanie w tekście.

Kryterium sukcesu

WIEM, CO TO JEST PORÓWNANIE,

SAM TWORZĘ PORÓWNANIA

I UMIEM ROZPOZNAĆ JE W TEKŚCIE