Nacobezu

1. Czytanie ze zrozumieniem.

2. Zadania otwarte i zadania zamknięte do  przeczytanego tekstu.

3. Zasady ortograficzne i uzasadnianie wyrazów - pisownia ż i ch.

4. Funkcja samogłoski „i”.

5. Przenoszenie wyrazów do następnej linii. 

6. Opis.

Poćwicz

1. Podziel na głoski wyrazy:

miasto

litera

pismo

tulipan

kwiat

pionek

Teraz podziel te wyrazy na sylaby.

Podpowiedź

Samogłoska " I " pełni bardzo ważną funkcję. Zmiękcza oraz tworzy sylabę. 

Przed samogłoską " I " tylko zmiękcza.

Przed spółgłoską zmiękcza i tworzy sylabę. 

Poszukaj tej lekcji w zeszycie i przejrzyj ćwiczenia, które wykonywaliśmy na lekcji, na pewno sobie przypomnisz. 

Odpowiedź

m '- a - s - t - o 5 głosek

mia - sto

l '- i - t - e - r - a - 6 głosek

li - te - ra 

W wyrazie miasto litera I pełni tylko zmiękcza.

W wyrazie litera samogłoska I nie tylko zmiękcza, ale i tworzy sylabę. 

p '- i - s- m - o 

pi - smo - tutaj samogłoska I tworzy sylabę.

t - u - l' - i - p - a - n

tu - li - pan - samogłoska I tworzy sylabę

k - w'  - a - t

kwiat - samogłoska I tylko zmiękcza. Tak się dzieje przed samogłoską. 

p' - o - n - e - k

pio - nek - samogłoska I tylko zmiękcza.  Nie tworzy sylaby.