Temat: Szkoły w różnych zakątkach świata

Temat: Czy każdy może chodzić do szkoły?

Cele lekcji:

 - przeczytasz o  losach Nathaniela,

- samodzielnie sformułujesz notatkę,

- postarasz się uzasadnić swoje zdanie.

Birungi  -  Uganda