Temat: Zapoznajemy się z nowym podręcznikiem i sposobem oceniania

Cele lekcji:

 - dzisiaj poznasz nowy podręcznik, przyjrzysz się jego budowie,

- dowiesz się, w jaki sposób i za co będziesz oceniany,

- zapoznasz się z  lekturami, które będziemy czytać i omawiać w piątej klasie. 


                             Ocenianie

 Ocenie podlegają następujące kategorie:

- praca na lekcji, praca w grupie i zaangażowanie  ( w tym prace dodatkowe)

- prace pisemne, wypracowania,

- analiza i interpretacja tekstu,

- czytanie głośne i recytacje,

- czytanie ze zrozumieniem,

- wypowiedzi ustne,

- znajomość lektur,

- sprawdziany ortograficzne, gramatyczne,

- prace klasowe ( 4 ),

- prowadzenie zeszytu.

 

 

                                   Lektury