Temat: Co ktoś robi? Co się dzieje? Powtarzamy wiadomości o czasowniku.


Cele lekcji:

- przypomnisz sobie ważne wiadomości o czasowniku,

- będziesz wiedział na jakie pytania odpowiada czasownik, co oznacza, przez co się odmienia,

- nauczysz się odmieniać czasownik przez osoby we wszystkich czasach,

- będziesz umiał określić osobę, liczbę, czas i rodzaj podanych czasowników. 

- poznasz tryby czasownika.


Kryterium sukcesu

- wiesz, co oznacza, na jakie pytania odpowiada czasownik,

- przez co się odmienia,

- umiesz określić osobę, liczbę, czas i rodzaj podanych czasowników,

- znasz nieosobowe formy czasownika: bezokolicznik, formy zakończone na - no, -to,

- wiesz, że "nie" z czasownikami piszemy oddzielnie,

- znasz tryby czasownika.

 

Oto pytania, na które musisz umieć odpowiedzieć.

1. Na jakie pytanie odpowiada czasownik?

2. Co oznaczają czasowniki?

3. Przez co się odmieniają?

4. Odmień przez osoby czasownik "czytać".

5. Wymień rodzaje przez jakie odmienia się czasownik, podaj przykłady.

6. Podaj przykłady czasowników w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym prostym i złożonym.

7. Jak nazywa się nieosobowa forma czasownika? Podaj przykład. 

Poćwicz

Określ osobę, liczbę, czas i rodzaj podanych czasowników:

- zapłacili

- czytał

- oglądam

- będziemy grali

- zatrzymacie

- czekać