Temat: Ilu jest nas w klasie - poznajemy liczebniki

Cele lekcji:

- dowiesz się, co oznaczają liczebniki, na jakie pytania odpowiadają,

- będziesz umiał odróżniać liczebniki główne od porządkowych,

- nauczysz się pisać przeczenie "nie" z liczebnikami.

Kryterium sukcesu

- umiesz rozpoznać liczebniki w tekście,

- wiesz, na jakie pytania odpowiadają,

- umiesz odróżnić liczebniki porządkowe od  głównych,

- potrafisz napisać liczebnik z przeczeniem "NIE".