Temat: Moja przygoda wakacyjna - opowiadanie z dialogiem

Cele lekcji

- przypomnisz sobie, jak się pisze opowiadanie,

- sprawdzisz, jak zapisujemy dialog.

 

NA CO BĘZWRACAŁA UWAGĘ

Moja przygoda wakacyjna - opowiadanie z dialogiem

1. Zastosuj trójdzielną kompozycję (wstęp, rozwinięcie i zakończenie).

2. Każdą z tych części rozpocznij od nowego akapitu.

3. Wprowadź narratora pierwszoosobowego.

4. Opowiedz przygodę wakacyjną, którą szczególnie zapamiętałeś.

5. Określ świat przedstawiony (podaj miejsce, czas, bohaterów, opisy będą mile widziane).

6. W rozwinięciu wprowadź dialog, pamiętaj, aby każdą wypowiedź bohatera rozpocząć myślnikiem od nowej linii. (jeśli nie pamiętasz, jak zapisać dialog, spójrz do książki i poszukaj dialogów).

7. Zadbaj o poprawność ortograficzną, szczególnie zwróć uwagę na pisownię ó, u, rz, ż, ch, h, pisownia wielką i małą literą, pisownia "nie" z przymiotnikami i czasownikami.