Kryterium sukcesu:

 - znam zasady pisowni z ó, u, rz, ż, ch i h,

- potrafię uzasadnić pisownię wyrazów,

- korzystam z poznanych zasad w praktyce.