Stworzenie człowieka przez Boga. Fresk Michała Anioła (XVI w.), który znajduje się w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie

„Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios,
i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem! Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień szósty.”
(1 Moj. 1:26-31)Stworzenie człowieka według mitologii greckiej

Temat: Dobroczyńca ludzkości w świetle mitu pt. "Prometeusz"


Cele lekcji

- poznasz mit pt. "Prometeusz",

- ułożysz chronologicznie wydarzenia,

- określisz cechy Prometeusza,

- opowiesz, w jaki sposób pomógł Prometeusz ludziom,

- będziesz wiedział, co oznacza słowo altruizm,

- wyjaśnisz pojęcie prometejska postawa.

 

NACOBEZU

- przeczytasz płynnie i wyraziście mit pt. "Prometeusz",

- będziesz wiedział, dlaczego Prometeusza można nazwać dobroczyńcą ludzkości, podasz jego cechy oraz zasługi.

- podasz przykłady współczesnych altruistów,

- odpowiesz na pytanie, jakich ludzi charakteryzuje prometejska postawa.