Temat: Pracujemy ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych

Cele lekcji:

- poznajemy słownik wyrazów bliskoznacznych,

- wiemy, jak wygląda artykuł hasłowy,

- umiemy korzystać ze słownika,

- wiemy, co to są wyrazy bliskoznaczne.