Temat: Co nas wzruszyło zaciekawiło            w utworze Ferenca Molnara                          pt. " Chłopcy z Placu Broni"

Cele lekcji:

- poznasz najważniejsze informacje o autorze "Chłopców z Placu Broni",

- opowiesz o swoich wrażeniach po przeczytaniu książki,

- sprawdzisz, ile zapamiętałeś z treści powieści.


Ferenc Molnar - prawdziwe nazwisko Ferenc Neumann, urodził się 12 stycznia 1878 roku w Budapeszcie, zmarł 1 kwietnia 1952 roku w Nowym Jorku.  Węgierski pisarz, dramaturg i dziennikarz. 

Studiował prawo na Uniwersytecie w Budapeszcie
i w Genewie.

W Polsce i w wielu innych krajach znany jest głównie jako autor książki "Chłopcy z Placu Broni"  W oryginale tytuł brzmi A Pál utcai fiúkChłopcy z ulicy Pawła. Od 1913 roku, kiedy to wydany został pierwszy przekład (z przekładu niemieckiego) do roku 2004  w Polsce ukazały się 24 wydania tej powieści.


Rozwiąż krzyżówkę i sprawdź swoją znajomość lektury


Temat: Świat przedstawiony w utworze pt."Chłopcy z Placu Broni"

1. Węgry, Budapeszt

3. Narrator trzecioosobowy wszechwiedzący, nie bierze udziału

w zdarzeniach

Chłopcy z Placu Broni” – karta pracy

 

 

 

Zadanie 1 - Gdzie rozgrywają się przedstawione w powieści wydarzenia?

 

 

Państwo

Miasto

Przede wszystkim

 

 

 

 

Poza tym

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

 

Zadanie 2 – Odszukaj w tekście powieści w IV rozdziale informacje zapisane na pieczątce i chorągiewce Związku Kitowców, przytocz je i na ich podstawie ustal czas wydarzeń.

 

Pieczątka

 

Chorągiewka

 

 

 

 

 

Czas wydarzeń

Wiek

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

Zadanie 3 Ponumeruj wydarzenia w kolejności chronologicznej

 

 

 

Rozwiązanie Związku Kitowców przez profesora

 

Wybór Boki na przewodniczącego

 

List Gereba do chłopców

 

Zwycięstwo chłopców z Palcu Broni

 

Pastorowie z przeprosinami u Nemeczka

 

Opowieść Nemeczka o napaści w ogrodeum

 

Samotna wyprawa Nemeczka do Czerowonych Koszul

 

Bitwa

 

Śmierć Nemeczka

 

Boka, Czonakosz i Nemeczek w Ogrodzie Botanicznym

 

Pokonanie Feriego Acza przez Nemeczka

 

Ustalenie zasad walki

 

Kradzież chorągiewki przez Feriego Acza

 

Gereb zdrajcą

 

Plan bitwy. Nemeczek adiutantem Boki

 

 

 

4. Bohaterowie

W podany schemat wpisz imiona głównych bohaterów.

Pracujcie w grupach, po 5 minutach sprawdźcie swoje odpowiedzi

w następnej zakładce (Notatka w zeszycie)


Temat: Zwykły szeregowiec, tymczasem...Portret Nemeczka - bohatera poznanej lektury1.Zadanie dla wszystkich grup. Wymyślcie i wykonajcie rebus, którego rozwiązanie będzie Ernest Nemeczek.


Grupa 1 i 2 przedstawi postać Nemeczka (Informacje ogólne, rodzina, wygląd zewnętrzny)


Grupa 3 oraz 4 określi cechy charakteru oraz poda przykłady z książki (weźcie pod uwagę postępowanie bohatera)


Notujecie na kartkach ksero i dbacie o ciekawą formę notatki, numery grup najlepiej wylosujcie! Każda z grup musi zmieścić się w czasie lekcji, POWODZENIA!

W liście do kolegi lub koleżanki opisz bohatera książki pt.” Chłopcy z Palcu Broni” Ernesto Nemeczka – korzystaj ze słownictwa zebranego w klasie.

 

NACOBEZU

 

1. W prawym górnym rogu zapisz miejscowość i datę.

 

2. Na środku umieść nagłówek, np. Cześć, Zosiu lub Kochana Zosiu.

 

3. Od nowego akapitu rozpocznij wstęp. Wyjaśnij w nim, dlaczego piszesz ten list.

 

4. Następnie znowu od nowego akapitu przejdź do części właściwej. Spójrz na notatki
w zeszycie i opisz głównego bohatera, weź pod uwagę najważniejsze informacje lub te, które sam uważasz za istotne. Nie zapominaj, że piszesz w 1 osobie, a więc używaj sformułowań: Moim zdaniem…Uważam, że…Sądzę…itp. Podawaj również przykłady z książki. Możesz zacytować. Przy opisywaniu postaci zastosuj co najmniej trzy akapity. Podsumuj opis, wyraź swoją opinię o Nemeczku.

 

5.Teraz znów zastosuj akapit i podsumuj list, np. prześlij pozdrowienia, wyraź nadzieję na bliskie spotkanie,itp.

 

6. Został już tylko podpis.