Temat: Co ktoś robi? Co się dzieje? Powtarzamy wiadomości o czasowniku.


Cele lekcji:

- przypomnisz sobie ważne wiadomości o czasowniku,

- będziesz wiedział na jakie pytania odpowiada czasownik, co oznacza, przez co się odmienia,

- nauczysz się odmieniać czasownik przez osoby we wszystkich czasach,

- będziesz umiał określić osobę, liczbę, czas i rodzaj podanych czasowników. 

- poznasz tryby czasownika.


Na podstawie poniższej karty pracy odpowiedz na pytania:

1. Na jakie pytania odpowiada czasownik?

2. Co oznacza?

3. Przez co się odmienia?

4. Odmień przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej w czasie teraźniejszym czasownik SPAĆ

5. Przez jakie rodzaje odmienia się czasownik?

6. Wymień czasy czasownika i podaj przykład.

7. Wypisz nieosobowe formy czasownika. 

8. Podaj tryby czasownika. 


Kryterium sukcesu

- wiesz, co oznacza, na jakie pytania odpowiada czasownik,

- przez co się odmienia,

- umiesz określić osobę, liczbę, czas i rodzaj podanych czasowników,

- znasz nieosobowe formy czasownika: bezokolicznik, formy zakończone na - no, -to,

- wiesz, że "nie" z czasownikami piszemy oddzielnie,

- znasz tryby czasownika.

 

Poćwicz

Określ osobę, liczbę, czas i rodzaj podanych czasowników:

- zapłacili

- czytał

- oglądam

- będziemy grali

- zatrzymacie

- czekać