Temat: Skąd wzięły się pory roku. Czytamy mit pt. "Demeter i Kora"


Cele lekcji

- poznasz historię o Demeter i jej córce Korze,

- przypomnisz sobie, co to jest personifikacja,

- ułożysz chronologiczne przedstawione wydarzenia,

- uporządkujesz wiedzę o greckich bogach.


Co robi Demeter?

 

Co się dzieje z boginią?

Co się dzieje na ziemi?

1.       Poszukuje swojej córki.

 

 

2.       Dowiaduje się o wyrokach Zeusa.

 

 

3.       Udaje się w miejsce odosobnienia.

 

 

4.       Spotyka się z Korą.

 

 

 

5.       Żegna się z córka.

 

 

 

 

Zadanko na wtorek

Napisz historię, która mogłaby starożytnym Grekom wyjaśnić powstanie tęczy lub trzęsienie ziemi.