„Jestem tylko

łowcą słów.
Czujny i zasłuchany
Wyszedłem w świat

na łów.”

 

 

 

„Zmęczony burz szaleństwem..." Tuwim odpoczywa na ławce. Taki to pomnik zobaczymy w Łodzi, na ul. Piotrkowskiej. Można przysiąść obok poety i zatopić w jego magicznej poezji…

 


Mój piesek Dżoncio - oto go macie -
To mój największy w świecie przyjaciel.

 

Codziennie w kącie kanapy siadam
I z moim Dżonciem gadam i gadam.

 

Gadam i gadam, a Dżoncio milczy,
Lecz mnie rozumie piesek najmilszy
.

 

 

 

Temat: Jak zachowują się wiatry w wierszu Juliana Tuwima pt. "Dwa wiatry"

JOLANTA MARCOLLA - autorka wyżej zamieszczonej pracy

Artysta plastyk, autorka prac z wykorzystaniem fotografii, filmu i video.

Cele lekcji:

- poznasz ciekawe informacje o poecie Julianie Tuwimie,

-przeczytasz wiersz pt. "Dwa wiatry",

- przypomnisz sobie, co to jest epitet, uosobienie, onomatopeja.

Kryterium sukcesu

- wiesz, kim jest Julian Tuwim, znasz kilka jego wierszy dla dzieci,

- wiesz, co to jest epitet, uosobienie i onomatopeja,

- potrafisz wskazać te środki poetyckie w wierszu.