Temat: Wyobrażenie świata w wierszu Czesława Miłosza pt. "Przypowieść o maku"

Cele lekcji:

- poznasz sylwetkę jednego z naszych największych poetów Czesława Miłosza,

- dowiesz się. co to jest przypowieść,

- przeczytasz wiersz Czesława Miłosza pt. "Przypowieść o maku",

- nazwiesz obrazy poetyckie,

- przypomnisz sobie, co to jest epitet, wskażesz epitet w tekście.

Kryteria sukcesu

- wiesz, kim był Czesław Miłosz,

- potrafisz powiedzieć, co to jest przypowieść,

- w wierszu wskażesz epitety,

- znasz wiersz Czesława Miłosza pt. "Przypowieść"

Czesław Miłosz

Polski poeta, prozaik. Żył w latach 1911 - 2004. Zmarł w Krakowie. W 1980 roku został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.


Przypowieść


Ziemia to ziarnko, naprawdę nic więcej!