Temat: Części zdania. Podmiot i orzeczenie

Cele lekcji:

  - poznasz dwie części zdania,

 - dowiesz się, na jakie pytania odpowiada podmiot,

 - będziesz wiedział, na jakie pytania odpowiada orzeczenie.

- odróżnisz zdanie pojedyncze od złożonego

Kto? Co? Ot na przykład pies.

Wyraz Pies podmiotem jest.

 

Co się z nim dzieje? Co robi? Służy.

To orzeczenie. Nie wiesz? Wstyd duży.