EZOP

I śmiech niekiedy może być nauką. Poznajemy bajki Ignacego Krasickiego


Cele lekcji:

- poznasz bajki Ignacego Krasickiego,

- przeczytasz je ze zrozumieniem,

- opowiesz treść bajek własnymi słowami,

- poznasz pojęcia kontrast, alegoria, komizm,

-określisz funkcję dydaktyczną poznanych bajek.