Temat: Wyobraźnia to sztuka marzeń. Czytamy wiersz Tadeusza Śliwiaka                     pt. " Świat dzieci"


Cele lekcji:

- poznasz wiersz Tadeusza Śliwiaka,

- określisz temat utworu,

- będziesz wiedział jak wygląda i czym się charakteryzuje wiersz wolny.