Temat: Jak Marcin z przyjaciółmi zakładał bazę - czytamy opowiadanie pt. "Baza"

Cele lekcji

- zapoznasz się z fragmentem opowiadania pt. "Po nitce do kłębka",

- odpowiesz na pytania do tekstu,

- napiszesz opowiadanie zgodnie ze wskazówkami.


Zadanie

Pracując w parach, odpowiedz na pytania, odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 

1. Kto jest narratorem opowiadania. Napisz, co się o nim dowiedziałeś?

2. Co oznacza zdanie: "Ciocia drze nosa i uważa swój ogródek za najpiękniejszy"?

3. Z jaką prośbą zgłosili się chłopcy do cioci?

4. Co chciała w zamian?

5. Czym chłopcy zamierzali się zająć podczas wakacji?

6. Z czego zrobili stół i ławy?


Zadanko

1. Naucz się czytać.

2. Z opowiadania wypisz 5 rzeczowników, 5 czasowników oraz 5 przymiotników.

3. Wybierz dowolny rzeczownik i odmień go przez przypadki.