Temat : O czym szumi morski wiatr w świetle legendy pt. "Bursztynowa korona"

Cele lekcji

- poznasz ciekawy utwór Hanny Zdzitowieckiej pt. "Bursztynowa korona",

- poznasz pojęcie klechda,

- nauczysz się odróżniać notatkę encyklopedyczną od tekstu literackiego,

- w dalszym ciągu będziesz się uczył czytania ze zrozumieniem,

- poćwiczysz wskazywanie elementów świata przedstawionego (czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia, narrator),

- podczas pracy z tekstem nauczysz się porządkowania zdarzeń, określania cech bohatera,

- spróbujesz wyrazić swoje opinie oraz argumentować.Lista przewinień Mikołajka


Łowił i męczył chełbie bałtyckie.

Ukradł koronę Panny Wodnej.

Plątał rybakom sieci.

Podkradał się do zapasów poszukiwaczy bursztynów.

Odkrywał korzenie drzew.

Niszczył rośliny.

Psocił we wsi.Napisz, co sądzili o nim inni!


Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej.