Części zdania

NaCoBeZu

- będziesz umiał wymienić pięć części zdania wraz z pytaniami,

- w zdaniu rozpoznasz orzeczenie, podmiot, przydawkę, okolicznik i dopełnienie