Nosiła czapla razy kilka...Poznajemy bajkę Ignacego Krasickiego pt. "Czapla, ryby i rak"


Cele lekcji:

 - poznasz bajkę pt. "Czapla, ryby i rak",

 - będziesz umiał zredagować plan zdarzeń,

 - określisz dydaktyczną funkcję bajki,

- poznasz nową formę wypowiedzi, streszczenie,

 - będziesz umiał napisać streszczenie.


Sprawdź prawidłową odpowiedź

1. Pomysł czapli.
2. Rozpacz ryb.
3. Oferta pomocy.
4. Prośba o ratunek.
5. Zjadanie ryb.
6. Ochota na raki.
7. Śmierć ptak


Zapamiętaj


Manipulacja - kierowanie kimś bez jego wiedzy, takie naginanie faktów, aby osiągnąć własne cele!

Nigdy nie daj się zmanipulować


Streszczenie

Streszczenie to bardzo skrótowe przedstawienie treści

1. Najpierw przeczytaj dokładnie tekst.

2. Zastanów się, które wydarzenia są najważniejsze.

3. Wynotuj je. Możesz również ułożyć plan zdarzeń lub podkreślić je w tekście.

4. Teraz krótko zrelacjonuj te zdarzenia, które uznałeś za ważne.

 - pomijaj szczegóły,

- nie wprowadzaj dialogów,

- nie oceniaj,  nie pisz własnych opinii,

- używaj prostego, precyzyjnego języka.Przyjaciele

Wskazówki

1. Przeczytaj bajkę Ignacego Krasickiego pt. "Kruk i lis".

2. Zastanów się, które wydarzenia są najważniejsze, możesz je podkreślić w tekście lub ułożyć plan.

3. Teraz rozpocznij pisać. Najpierw napisz tytuł bajki i jej autora, np.

W bajce Ignacego Krasickiego pt. ...

4. Bardzo krótko zdaj relację z tego, co się wydarzyło, przedstaw  najważniejsze wydarzenia, które podkreśliłeś.

5. Pamiętaj, aby nie pisać dialogów, nie oceniaj, nie komentuj. Po prostu krótko opowiedz zdarzenia.

6. Zastosuj dwa akapity, na początku oraz przy podsumowaniu.

7. Unikaj powtórzeń tych samych wyrazów w bliskim sąsiedztwie.

8. Nie popełniaj błędów ortograficznych - ó, u, rz, ż, ch, h, pisownia wielką i małą literą, pisownia NIE z różnymi częściami mowy, pamiętaj również o czasownikach w czasie przeszłym, np. sprzątnął, sprzątnęły.

Pisownię wyrazów sprawdź w słowniku ortograficznym lub zapytaj!