Znalezione obrazy dla zapytania opowiadanie

Treść

Moja ocena

Komentarz nauczyciela

Nadaj tytuł – możesz nadać tytuł na samym końcu, jeżeli nie wiesz jeszcze, o czym będziesz pisał

 

 

Napisz wstęp od nowego akapitu. Wprowadź w akację. Możesz rozpocząć od Zdarzyło się to…Pewnego dnia… W zimowy, magiczny wieczór…itp.

 

 

Właściwa część opowiadania – opowiedz co się wydarzyło chronologicznie. Pamiętaj, że ważny jest świat przedstawiony (narrator, czas,  miejsce, bohaterowie)

 

 

W rozwinięciu zastosuj elementy opisu postaci, krajobrazu, miejsca, itp. w zależności o czym będziesz pisał.

 

 

 W rozwinięciu zastosuj dialog, pamiętaj o poprawnym zapisie, o ciekawej treści rozmowy bohaterów. Wprowadź też uzupełnienia dialogowe – np. powiedział ze smutkiem, krzyknęła z radością, po tych słowach twarz jej zbladła…

 

 

Zadbaj, aby praca była ciekawa, oryginalna, twórcza

 

 

 

W zakończeniu podsumuj, wyraź swoją opinię, refleksję,itp.

 

 

Pamiętaj, aby Twoje opowiadanie miało 3 akapity – wstęp, rozwinięcie i zakończenie

 

 

 

Pisząc, cały czas myśl o poprawnym zapisie wyrazów, zwróć uwagę na pisownię wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, pisownię NIE z różnymi częściami mowy oraz pisownię wielką i małą literą


Buduj krótkie zdania, staraj się nie powtarzać tych samych wyrazów w bliskim sąsiedztwie.