Temat: Powtarzamy wiadomości o czasowniku

To już umiem!

 - wiem na jakie pytania odpowiada czasownik,

- wiem, co oznacza,

- potrafię powiedzieć przez co się odmienia,

- bez problemu określam formy gramatyczne czasownika (osobę, liczbę, czas, rodzaj, tryby),

- potrafię rozpoznać czasownik w tekście,

- wiem, że w zdaniu czasownik jest orzeczeniem,

 - wiem, że NIE z czasownikami piszemy oddzielnie.

Temat: Powtarzamy wiadomości o rzeczowniku

To już wiem

 - na jakie pytania odpowiada rzeczownik,

- co oznacza,

- przez co się odmienia, (znam odmianę przez przypadki),

- jakie ma rodzaje,

- znam podział rzeczowników na własne i pospolite, osobowe i nieosobowe, żywotne i nieżywotne,

- wiem, że w zdaniu rzeczownik jest podmiotem lub dopełnieniem,

 - NIE z rzeczownikami piszemy łącznie, np. nieprzyjaciel, niewchodzenie.

Temat: Przymiotnik nie ma przede mną żadnych tajemnic

1. Wiem, co oznacza przymiotnik.

2. Na jakie pytania odpowiada?

3. Jaką częścią mowy lubi najbardziej?

4. Przez co się odmienia?

5. Umiem określić przypadek, liczbę i rodzaj przymiotników.

6. Znam rodzaje i sposoby stopniowania przymiotnika.

7. Wiem, że NIE piszemy łącznie z przymiotnikiem w stopniu równym i oddzielnie w stopniu wyższym i najwyższym.