Temat: Odmienne i nieodmienne części mowy

Cele lekcji:

- przypomnisz sobie 5 odmiennych części mowy,

- będziesz umiał wymienić 5 nieodmiennych części mowy,

- rozpoznasz poznane części mowy.

Kryterium sukcesu

1. Wiem, na jakie pytania odpowiada rzeczownik.

2. Co oznacza?

3. Przez co się odmienia.

4. Jakie ma rodzaje.

5. Potrafię odmienić rzeczownik przez rodzaje i oddzielić temat od końcówki. Umiem wypisać tematy oboczne i oboczności.

6. Potrafię określić formy gramatyczne rzeczownika.

7. Wiem, jakie to są rzeczowniki własne i pospolite. 

8. Potrafię wymienić rzeczowniki nieodmienne oraz rzeczowniki, które mają tylko liczbę mnogą.