Treść

Umiem

Nie umiem

Muszę poćwiczyć

1.      Znam główne części zdania

 

 

 

 

2.      Potrafię znaleźć je w zdaniu

 

 

 

 

3.      Na jakie pytania dopowiada przydawka?

 

 

 

4.      Jaką część zdania określa przydawka?

 

 

 

 

5.      Umiem znaleźć przydawkę w zdaniu.

 

 

 

6.      Na jakie pytania odpowiada dopełnienie?

 

 

 

7.      Jaką część zdania określa dopełnienie?

 

 

 

8.      Na jakie pytania odpowiada okolicznik?

 

 

 

9.      Jaką część zdania określa okolicznik?

 

 

 

10.  Umiem w zdaniu znaleźć dopełnienie i okolicznik

 

 

 

11.  Potrafię wykonać rozbiór logiczny zdania