Temat: Nie trzeba umieć matematyki, by znać liczebniki


Cele lekcji:

- przypomnisz sobie podstawowe wiadomości o liczebniku,

- będziesz wiedział, na jakie pytania odpowiada liczebnik, przez co się odmienia,

- poznasz podział liczebników na porządkowe, główne, zbiorowe, ułamkowe i określone.

- rozpoznasz poznane liczebniki w tekście,

- będziesz wiedział, kiedy zastosować liczebniki zbiorowe.


Kryteria sukcesu:

- umiesz rozpoznawać liczebniki  w tekście,

- znasz podział na liczebniki główne i porządkowe, ułamkowe, zbiorowe,określone i nieokreślone,

- wiesz, kiedy należy zastosować liczebniki zbiorowe


W ćwiczeniach na stronach 82- 83 poszukaj odpowiedzi na podane niżej pytania. Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci w rozwiązaniu zadań

1. Co określają liczebniki?

2. Na jakie pytania odpowiadają?

3. Przez co się odmieniają?

4. Jaka jest różnica między liczebnikiem głównym a porządkowym.

5. Kiedy trzeba zastosować liczebniki zbiorowe? Podaj trzy przykłady.

6. Co oznaczają liczebniki ułamkowe?

7. Podaj kilka przykładów liczebników nieokreślonych.


Zadania


Zadanie 1. Poniżej podano grupę wyrazów. Wskaż wśród nich liczebniki główne (czyli takie, które odpowiadają na pytanie ile?) oraz porządkowe (czyli takie, które odpowiadają na pytanie który z kolei?). Wpisz je do tabeli.

 

trójka, siódemka, siedemnasty, osiem, pięcionożna, sto, trzynaście, dziesiętny, milion, setny, czterolistna, pięćdziesiąt, szesnasty, dwudziesty piąty, ośmiokąt, piętnaste, stunożna, dwieście, dwugarbny, tysięczny, dwutysięczny, dziesiątka, osiemdziesiąt dwa, sześć, trzysta jeden, dwa miliony, czternasty, sto dwa, dziewięćdziesiąte, szóstoklasista

 

Liczebniki główne

Liczebniki porządkowe

 

 

  Uzupełnij luki w zdaniach. Zamiast liczebników wyrażonych za pomocą cyfr
 wpisz właściwą formę słowami.

1.   Moja babcia kończy dziś .................................................. (70) lat.

2.   Ania mieszka na .................................................. (9) piętrze.

3.    Mój tata obchodził niedawno .................................................. (48) urodziny.

4.    W kinie siedzieliśmy w .................................................. (10) rzędzie.

5.     Moja mama kupiła mi .................................................. (2) pary spodni
i .................................................. (3) pary skarpetek.

6.      W biegu na .................................................. (100) metrów zająłem .................................................. (4) miejsce.

7.      Ta piosenka jest numerem .................................................. (1) na listach przebojów.

8.     Mój przyjaciel urodził się .................................................. (5) marca.


Użyj liczebników zbiorowych w odpowiedniej formie

W naszej grupie przedszkolaków jest (5)................................................dzieci.

Na zdjęciu (4)....................................kociąt wychodzi z koszyczka wiklinowego.

(8).................................................sań pędzi w cudownym, nocnym kuligu.

Zabrakło (2) ..................................rodziców uczniów naszej klasy


Zadanko

Ćw. str. 80 ćw. 1

Str. 82 ćw. 4

Str. 84 ćw. 8