Temat: Przyimki i wyrażenia przyimkowe


Cele lekcji:

 - będziesz wiedział, co to jest przyimek i wyrażenie przyimkowe,

- nauczysz się rozpoznawać przyimki w tekście,

- poznasz podział przyimków ze względu na budowę.Sprawdź się

Przeczytaj krótki wiersz i wynotuj w zeszycie pod ostatnią notatką 5 wyrażeń przyimkowych.

Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:

"Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze."

"Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!"

Rzecze na to kalarepka:
"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!"

Groch po brzuszku rzepę klepie:
"Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?"