Temat: Powtarzamy wiadomości o przymiotniku


Cele lekcji

- przypomnisz sobie podstawowe wiadomości o przymiotniku,

- poznasz rodzaje stopniowania,

- będziesz umiał rozpoznać przymiotnik w tekście, określić jego przypadek, liczbę i rodzaj.


Na poniższe pytania znajdź odpowiedzi w podręczniku

1. Na jakie pytania odpowiada przymiotnik?

2. Co nazywa ta część mowy?

3. Jaką część mowy najczęściej określa?

4. Przez co się odmienia?