Temat:     Powtarzamy  wiadomości o rzeczowniku


Cele lekcji:

- przypomnisz sobie podstawowe wiadomości o rzeczowniku, będziesz wiedział na jakie pytania odpowiada rzeczownik, przez co się odmienia,

- będziesz umiał odmienić rzeczownik przez przypadki oraz określać przypadek rzeczowników znajdujących się w tekście,

- pogrupujesz rzeczowniki na następujące kategorie: osobowe i  nieosobowe, żywotne i nieżywotne, własne i pospolite,

- będziesz umiał oddzielić temat od końcówki, wskazać tematy oboczne.