Temat: Powtarzamy wiadomości o wypowiedzeniu

Umiesz:

Czym charakteryzuje się wypowiedzenie.

Z czego składa się zdanie.

Jak zbudowany jest równoważnik zdania.

Znasz podział zdania ze względu na budowę.

Znasz podział wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi.

 

Zadania

Możesz pracować sam lub z kolegą. Po zakończonej pracy koniecznie skonsultuj swoje odpowiedzi z innymi.

Na podstawie wiadomości zawartych w podręczniku  oraz na tej stronie internetowej uzupełnij poniższe schematy. W razie wątpliwości zwróć się do kolegi lub koleżanki, jeśli nie uzyskasz satysfakcjonującej Cie odpowiedzi skieruj się do nauczyciela po wskazówkę. Pracuj w swoim tempie.