Temat: Ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie


Cele lekcji:

- przypomnisz sobie zasady pisania ogłoszenia, zaproszenia i zawiadomienie,

- myślę, że po tej lekcji nie będziesz miał problemów ze zredagowaniem tych form wypowiedzi.


NaCoBeZu

 

Na środku jest napisane: ZAPROSZENIE

 

Praca zawiera informacje: dla kogo jest zaproszenie

 

                       na jaką uroczystość

              kiedy się odbywa (data i godzina)

                                         gdzie

                                    kto zaprasza (podpis)

Na końcu znajduje się zachęta. Jest ona odpowiednia do uroczystości.

Zwroty grzecznościowe są napisane wielką literą.

 

Ogłoszenie

1. Nagłówek - Ogłoszenie

 2. Zawiera informacje o uroczystości, wykładzie, otwarciu, wycieczce, itp.

3. Sprawdź, czy nie zapomniałeś informacji o  miejscu, dacie i godzinie.

4. Na koniec zachęć odbiorcę do udziału.

5. Na koniec podpisz organizatora.

 

Ogłoszenie o zgubie lub znalezieniu, kupnie, sprzedaży

  1. Nagłówek („Ogłoszenie”);
  2. Data (gdy jest wywieszane);
  3. Formuła otwierająca (m.in. „Sprzedam”, „Kupię”);
  4. Opis przedmiotu ogłoszenia, podanie najważniejszych, niezbędnych informacji;
  5. Ewentualnie proponowana cena, poinformowanie o możliwości negocjacji;
  6. Informacje kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail, adres zamieszkania).

 

Zawiadomienie

1. Rozpocznij od nagłówka: Zawiadomienie

2. Zwrot do adresata, np. Szanowni Państwo

3. Rozpocznij kluczowym słowem "zawiadamiam" i dalej napisz, co, kiedy i gdzie ma się wydarzyć lub się wydarzyło.

4. Na końcu nie zapomnij o podpisie.