Temat: O Popielu, którego zjadły myszy

Cele lekcji:

- poznasz legendę o Popielu,

- wskażesz elementy świata przedstawionego,

- zredagujesz plan ramowy,

- określisz cechy głównego bohatera i przedstawisz je w formie notatki graficznej,

- będziesz wiedział, czym charakteryzuje się legenda,

 

 

Jak napisać życzenia

Najczęściej życzenia piszemy na ozdobnej kartce pocztowej. Kartkę możesz samodzielnie ozdobić.

1. W prawym górnym rogu kartki umieść miejscowość i datę.

2. Rozpocznij od nagłówka, w którym zwrócisz się bezpośrednio do adresata.

3. W treści napisz nie tylko, co życzysz, ale również z jakiej okazji.

4. Teraz się podpisz.

5. Pamiętaj, aby zwroty grzecznościowe napisać wielką literą, np. Ci, Tobie, Wam, Mamo, itp.