Temat: Czy wszyscy jesteśmy ludożercami?  Czytamy wiersz Tadeusza Różewicza pt. "List do ludożerców"

Cele lekcji:

- poznasz informacje o Tadeuszu Różewiczu,

- przeczytasz wiersz pt. "List do ludożerców",

- dowiesz się z jakim apelem zwraca się do nas podmiot liryczny.