OJCIEC LITERATURY POLSKIEJ

Urodził się w 1530 roku, zmarł w 1584.


Temat: Na kłopoty ze zdrowiem. Czytamy fraszkę Jana Kochanowskiego pt. "Na zdrowie"

Cele lekcji:

- poznasz najważniejsze informacje o Janie Kochanowskim,

- przeczytasz jego utwór pt. " Na zdrowie",

- będziesz umiał podać charakterystyczne cechy fraszki,

- przypomnisz sobie, co to jest epitet, będziesz umiał odnaleźć go w tekście i określisz jego funkcję,

- przypomnisz sobie znaczenie słowa archaizm, personifikacja,

- poznasz pojęcie apostrofa.


Kryterium sukcesu (nacobezu)

wiesz, kim był Jan Kochanowski,

- znasz utwór pt. "Na zdrowie".

- wiesz, co to jest archaizm, apostrofa,

- potrafisz wymienić cechy gatunkowe fraszki


Fraszka- krótki utwór liryczny najczęściej rymowany o tematyce satyrycznej, humorystycznej. Słowo to pochodzi z języka włoskiego i oznacza gałązka, drobnostka, bagatela, błahostka.

Do języka polskiego ten gatunek literacki wprowadził Jan Kochanowski