Temat: Przypominamy podstawowe zasady ortograficzne

Cele lekcji:

 - przypomnisz sobie zasady ortograficzne pisowni rz, ż, ó, u, ch i h,

- poznane zasady zastosujesz w praktyce,

- będziesz korzystał ze słownika ortograficznego.

Kryterium sukcesu

Znam zasady ortograficzne - pisownia rz, ż, ó, u, ch, h,

Staram się zastosować te zasady w praktyce.

Poćwicz