Temat: Pisownia wyrazów z rz i ż

Cele lekcji:

 - poznasz zasady regulujące pisownią rz i ż,

- będziesz umiał uzasadnić pisownię wyrazów z rz i ż,