Temat: Pisownia NIE z różnymi częściami mowy

Cele lekcji:

 - poznasz zasady łącznej i rozdzielnej pisowni NIE z różnymi częściami mowy,

- będziesz umiał poprawnie pisać poznane części mowy  z poznanymi częściami mowy.