Temat: Ostatni dzwonek czyli powtarzamy wiadomości o wypowiedzeniu

NACOBEZU

1. Zdanie a równoważnik zdania.

2. Zdanie pojedyncze (rozwinięte i nierozwinięte), zdanie złożone.

3. Rodzaje zdań ze względu na intencje mówiącego, cel wypowiedzi.

4. Rodzaje zdań złożonych współrzędnie.

5. Zdania złożone podrzędnie.

6. Logiczny rozbiór zdania.

7. Części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, okolicznik, dopełnienie)