Temat: To już znamy powtarzamy, przygotowujemy się do napisania pracy klasowej


Cele lekcji:

- powtórzysz  wiadomości potrzebne do napisania pracy klasowej,

- będziesz wiedział, czego nauczyć się na pracę klasową.


Powtórz:

 - czytanie ze zrozumieniem,

- układanie planu ramowego w postaci równoważników zdań,

- narracja pierwszo- i trzecioosobowa,

- wyszukiwanie w tekście czasowników,

- wypisywanie z tekstu epitetów, porównań i przenośni,

- przymiotniki i stopniowanie,

- nietypowe rzeczowniki, np. użycie słowa przyjaciel w liczbie mnogiej i pojedynczej we wszystkich przypadkach, zapis rzeczowników: nadzieja, żmija, we wszystkich przypadkach,

- tryby czasownika, poprawny zapis trybu przypuszczającego,

- wyjaśnienie pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u, ch i h.