Temat: Przygotowujemy się do napisania pracy klasowej nr 2

Cel lekcji:

- będziesz wiedział, co należy powtórzyć na pracę klasową

Powtórz:

- porównanie, rozpoznaj porównanie w tekście,

- alegorię, zastanów się nad alegorycznym znaczeniem lisa, mrówki, lwa, żółwia, osła,

- cechy charakterystyczne bajki,

- części mowy, rozpoznawanie w tekście (czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, przyimki, zaimki),

- przypomnij sobie również stopniowanie przymiotników
i przysłówków,

- streszczenie,

- zaproszenie.