Warto powtórzyć!

1. Jak napisać zawiadomienie.

2. Jak napisać kartkę z pamiętnika.

3. Części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik).

4. Czym charakteryzuje się mit i legenda.

5. Główną częścią pracy będzie czytanie ze zrozumieniem.